Корисничко упутство за HP Officejet 7610

background image
background image

Vodič za korisnike

HP Officejet 7610 Wide Format e-All-in-

One

background image

Informacije o autorskim pravima

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Izdanje 2, 1/2014.

Obaveštenja kompanije Hewlett-Packard

Informacije u ovom dokumentu podložne su

promeni bez obaveštenja.

Sva prava zadržana. Reprodukcija,

adaptacija ili prevod ovog materijala

zabranjeni su bez prethodne pismene

dozvole kompanije Hewlett-Packard, osim

na način dozvoljen u okviru zakona o

autorskim pravima.

Jedine garancije za HP proizvode i usluge

daju se u eksplicitnim garantnim izjavama

koje se prilažu uz odgovarajuće proizvode i

usluge. Ništa što je ovde navedeno ne

sačinjava neku dodatnu garanciju. HP nije

odgovoran za moguće tehničke ili

uredničke greške u ovom dokumentu.

Potvrde

Microsoft, Windows, Windows XP,

Windows Vista, Windows 7 i Windows 8 su

registrovani žigovi korporacije Microsoft u

SAD.

ENERGY STAR i oznaka ENERGY STAR

su registrovani žigovi u SAD.

background image

Informacije o bezbednosti

Uvek sledite osnovne bezbednosne

predostrožnosti prilikom korišćenja ovog

proizvoda da biste smanjili rizik od povrede

usled požara ili električnog udara.

1. Pročitajte sa razumevanjem sva uputstva

u dokumentaciji koja se dobija uz štampač.

2. Poštujte sva upozorenja i uputstva

označena na proizvodu.

3. Isključite ovaj proizvod iz utičnica u zidu

pre čišćenja.

4. Nemojte instalirati ili koristiti ovaj

proizvod blizu vode ili kada ste mokri.

5. Instalirajte ovaj proizvod čvrsto

na stabilnoj površini.

6. Instalirajte proizvod na zaštićenoj lokaciji

gde niko ne može da zgazi ili saplete se o

kabl linije i gde se kabl linije ne može

oštetiti.

7. Ako proizvod ne funkcioniše normalno,

pogledajte članak Rešavanje problema
na stranici

99.

8. Unutra ne postoje delovi koje može

servisirati korisnik. Servisiranje prepustite

kvalifikovanim serviserima.

background image
background image

Sadržaj

1 Prvi koraci ......................................................................................................................................................... 1

Pristupačnost ........................................................................................................................................ 2
HP EcoSolutions (HP i životna sredina) ............................................................................................... 3

Upravljanje napajanjem ....................................................................................................... 3
Optimizacija opreme za štampanje ...................................................................................... 3

Razumevanje delova štampača ........................................................................................................... 5

Prikaz prednje strane ........................................................................................................... 5
Oblast opreme za štampanje ............................................................................................... 6
Prikaz zadnje strane ............................................................................................................ 6

Korišćenje kontrolne table štampača ................................................................................................... 7

Pregled dugmadi i lampica .................................................................................................. 7
Ikone na ekranu kontrolne table .......................................................................................... 7
Promena postavki štampača ............................................................................................... 8

Izaberite režim ..................................................................................................... 9
Izbor drugog režima ............................................................................................ 9
Promena postavki režima .................................................................................... 9
Promena postavki štampača ............................................................................... 9

HP digitalna rešenja ........................................................................................................................... 10

HP Digital Scan (HP digitalno skeniranje) ......................................................................... 10
HP digitalni faks („Fax to PC“ (Faks na PC) i „Fax to Mac“ (Faks na Mac)) ................... 10

Izbor papira za štampanje .................................................................................................................. 11

Preporučeni papiri za štampanje i kopiranje ...................................................................... 11
Preporučeni papiri za štampanje fotografija ...................................................................... 12
Saveti za izbor i korišćenje papira ..................................................................................... 13

Stavite original na staklo skenera ....................................................................................................... 14
Stavljanje originala u automatski mehanizam za ubacivanje dokumenata (ADF) .............................. 15
Ubacivanje papira ............................................................................................................................... 16

Ubacivanje papira standardne veličine .............................................................................. 16
Ubacivanje koverata .......................................................................................................... 16
Ubacivanje kartica i fotografskog papira ............................................................................ 17
Ubacivanje papira prilagođene veličine ............................................................................. 18

Ubacivanje memorijskog uređaja ....................................................................................................... 19

SRWW

v

background image

Instalacija pribora ............................................................................................................................... 20

Montiranje dodatka za automatsko dvostrano štampanje (duplekser) .............................. 20
Uključivanje pribora u upravljačkom programu štampača ................................................. 20

Uključivanje pribora (Windows) ......................................................................... 20
Uključivanje pribora (Mac OS X) ....................................................................... 21

Održavanje štampača ........................................................................................................................ 22

Čišćenje stakla skenera ..................................................................................................... 22
Čišćenje spoljašnjosti ........................................................................................................ 23
Čišćenje automatskog mehanizma za ubacivanje papira .................................................. 23
Vraćanje fabričkih podrazumevanih vrednosti ................................................................... 23

Ažuriranje štampača ........................................................................................................................... 25

Ažuriranje štampača pomoću ugrađenog Veb servera ...................................................... 25
Ažuriranje štampača pomoću kontrolne table štampača ................................................... 25

Otvaranje HP softvera štampača (Windows) ..................................................................................... 26
Isključivanje štampača ....................................................................................................................... 27

2 Štampanje ....................................................................................................................................................... 28

Štampanje dokumenata ..................................................................................................................... 29

Štampanje dokumenata (Windows) ................................................................................... 29
Štampanje dokumenata (Mac OS X) ................................................................................. 29

Štampanje brošura ............................................................................................................................. 30

Štampanje brošura (Windows) .......................................................................................... 30
Štampanje brošura (Mac OS X) ......................................................................................... 30

Štampanje na kovertama ................................................................................................................... 32

Štampanje na kovertama (Windows) ................................................................................. 32
Štampanje na kovertama (Mac OS X) ............................................................................... 32

Štampanje fotografija ......................................................................................................................... 34

Štampanje fotografija na foto papiru (Windows) ................................................................ 34
Štampanje fotografija na foto papiru (Mac OS X) .............................................................. 34
Štampanje fotografija sa memorijskog uređaja .................................................................. 35

Štampanje na specijalnom papiru i papiru prilagođene veličine ......................................................... 37

Štampanje na specijalnom papiru ili papiru prilagođene veličine (Mac OS X) ................... 37
Podešavanje prilagođenih veličina (Mac OS X) ................................................................. 38

Štampanje dokumenata ili fotografija bez ivica .................................................................................. 39

Štampanje dokumenata ili fotografija bez ivica (Windows) ................................................ 39
Štampanje dokumenata ili fotografija bez ivica (Mac OS X) .............................................. 39

Štampanje na obe strane (dvostrano štampanje) .............................................................................. 41

Izvršavanje dvostranog štampanja (Windows) .................................................................. 41
Izvršavanje dvostranog štampanja (Mac OS X) ................................................................ 41

Saveti za uspešno štampanje ............................................................................................................ 42

vi

SRWW

background image

3 Skeniranje ....................................................................................................................................................... 45

Skeniranje originala ............................................................................................................................ 46

Skeniranje na računar ........................................................................................................ 46

Skeniranje originala na računar sa kontrolne table štampača .......................... 46
Skeniranje originala na računar pomoću HP softvera za štampanje ................ 46

Skeniranje na memorijski uređaj ........................................................................................ 47
Skeniraj u e-poštu .............................................................................................................. 48

Skeniranje pomoću funkcije Webscan ............................................................................................... 49
Skeniranje dokumenata u vidu teksta koji je moguće uređivati .......................................................... 50

Skeniranje dokumenata u vidu teksta koji je moguće uređivati ......................................... 50
Uputstva za skeniranje dokumenata u vidu teksta koji je moguće uređivati ...................... 51

4 Kopiranje ......................................................................................................................................................... 53

Kopiranje dokumenata ....................................................................................................................... 54
Promena postavki kopiranja ............................................................................................................... 55
Sačuvaj postavke kopiranja ................................................................................................................ 56

5 Faks ................................................................................................................................................................ 57

Slanje faksa ........................................................................................................................................ 58

Slanje standardnog faksa .................................................................................................. 58
Slanje standardnog faksa sa računara .............................................................................. 59
Ručno slanje faksa sa telefona .......................................................................................... 60
Slanje faksa pomoću biranja sa praćenjem ....................................................................... 60
Slanje faksa iz memorije .................................................................................................... 61
Planiranje kasnijeg slanja faksa ......................................................................................... 61
Slanje faksa većem broju primalaca .................................................................................. 62
Slanje faksa u režimu ispravljanja grešaka ........................................................................ 62

Prijem faksa ........................................................................................................................................ 64

Ručni prijem faksa ............................................................................................................. 64
Podešavanje rezervne kopije faksa ................................................................................... 65
Ponovno štampanje primljenih faksova iz memorije .......................................................... 65
Anketa za prijem faksa ...................................................................................................... 66
Prosleđivanje faksa na drugi broj ....................................................................................... 66
Podešavanje veličine papira za primljene faksove ............................................................ 67
Podešavanje automatskog smanjivanja za dolazne faksove ............................................. 67
Blokiranje neželjenih brojeva faksa ................................................................................... 68

Dodavanje brojeva na listu bezvrednih faksova ................................................ 68
Uklanjanje brojeva sa liste bezvrednih faksova ................................................ 68
Štampanje izveštaja o bezvrednom faksu ......................................................... 69

Prijem faksova na računaru pomoću HP digitalnog faksa („Faks na računar“ i „Faks
na Mac“) ............................................................................................................................ 69

SRWW

vii

background image

Zahtevi za funkcije „Faks na računar“ i „Faks na Mac“ .................................. 70
Aktiviranje funkcija „Faks na računar“ i „Faks na Mac“ .................................. 70
Izmena postavki funkcija „Faks na računar“ i „Faks na Mac“ ......................... 70

Podešavanje stavki brzog biranja ....................................................................................................... 72

Podešavanje i promena stavki brzog biranja ..................................................................... 72
Podešavanje i promena grupnih stavki brzog biranja ........................................................ 73
Brisanje stavki brzog biranja .............................................................................................. 73
Štampanje liste stavki brzog biranja .................................................................................. 74

Promena postavki faksa ..................................................................................................................... 75

Konfigurisanje zaglavlja faksa ........................................................................................... 75
Podešavanje režima odgovora (Automatski odgovor) ....................................................... 75
Podešavanje broja zvonjenja pre odgovora ....................................................................... 76
Promena uzorka melodije odgovora za dodeljenu melodiju .............................................. 76
Podešavanje tipa biranja ................................................................................................... 77
Podešavanje opcija ponovnog biranja ............................................................................... 77
Podešavanje brzine faksa .................................................................................................. 78
Podešavanje jačine zvuka faksa ........................................................................................ 78

Usluge faksa i digitalnog telefona ....................................................................................................... 79
Protokol za prenos faksa preko Interneta ........................................................................................... 80
Korišćenje izveštaja ............................................................................................................................ 81

Štampanje izveštaja o potvrdi faksa .................................................................................. 81
Štampanje izveštaja o greškama u faksu .......................................................................... 82
Štampanje i prikaz evidencije faksova ............................................................................... 82
Brisanje evidencije faksova ............................................................................................... 83
Štampanje detalja poslednjeg prenosa faksa .................................................................... 83
Štampanje izveštaja o ID-u pozivaoca ............................................................................... 83
Prikaz istorije poziva .......................................................................................................... 83

6 Veb usluge ...................................................................................................................................................... 84

Šta su to Veb usluge? ........................................................................................................................ 85

HP ePrint ........................................................................................................................... 85
Printer Apps (Aplikacije za štampače) ............................................................................... 85

Podešavanje Veb usluga .................................................................................................................... 86

Podešavanje Veb usluga pomoću kontrolne table štampača ............................................ 86
Podešavanje Veb usluga pomoću ugrađenog Veb servera ............................................... 86
Podešavanje Veb usluga pomoću HP softvera za štampač .............................................. 87

Korišćenje Veb usluga ........................................................................................................................ 88

HP ePrint ........................................................................................................................... 88

Štampanje pomoću usluge HP ePrint ............................................................... 88
Pronalaženje e-adrese štampača ..................................................................... 88
Isključivanje usluge HP ePrint ........................................................................... 89

viii

SRWW

background image

Printer Apps (Aplikacije za štampače) ............................................................................... 89

Korišćenje aplikacija za štampače .................................................................... 89
Upravljanje aplikacijama za štampače .............................................................. 89
Isključivanje aplikacija za štampače .................................................................. 89

Uklanjanje Veb usluga ........................................................................................................................ 90

7 Rad sa kertridžima sa mastilom ...................................................................................................................... 91

Informacije o kertridžima sa mastilom i glavi štampača ..................................................................... 92
Provera procenjenih nivoa mastila ..................................................................................................... 93
Štampanje samo pomoću crnog mastila ili mastila u boji ................................................................... 94
Zamena kertridža sa mastilom ........................................................................................................... 95
Čuvanje opreme za štampanje ........................................................................................................... 97
Skladište anonimnih informacija o upotrebi ........................................................................................ 98

8 Rešavanje problema ....................................................................................................................................... 99

HP podrška ....................................................................................................................................... 100

Dobijanje elektronske podrške ......................................................................................... 100
HP podrška putem telefona ............................................................................................. 101

Pre nego što pozovete .................................................................................... 101
Period telefonske podrške ............................................................................... 101
Brojevi telefonske podrške .............................................................................. 102
Posle perioda telefonske podrške ................................................................... 103

Opšti saveti i resursi za rešavanje problema .................................................................................... 104
Rešavanje problema sa štampačem ................................................................................................ 105

Štampač se iznenada isključuje ....................................................................................... 105
Štampač proizvodi neočekivane zvukove ........................................................................ 105
Poravnavanje nije uspelo ................................................................................................. 105
Štampač se ne odaziva (ništa ne štampa) ....................................................................... 106
Štampač sporo štampa .................................................................................................... 106

Rešenje 1: Upotreba postavke slabijeg kvaliteta štampanja ........................... 106
Rešenje 2: Provera nivoa mastila ................................................................... 107
Rešenje 3: Obraćanje HP podršci ................................................................... 107

Odštampana je prazna ili delimična stranica ................................................................... 107
Na stranici nešto nedostaje ili je neispravno .................................................................... 108
Tekst ili grafika su pogrešno postavljeni .......................................................................... 108

Rešavanje problema u vezi sa kvalitetom štampanja ...................................................................... 110

Rešenje 1: Proverite da li koristite originalne HP kertridže sa mastilom .......................... 110
Rešenje 2: Provera nivoa mastila .................................................................................... 110
Rešenje 3: Provera papira ubačenog u ulazno ležište .................................................... 111
Rešenje 4: Provera tipa papira ........................................................................................ 111

SRWW

ix

background image

Rešenje 5: Provera postavki štampanja u boji ................................................................. 111
Solution 6: Print and evaluate a print quality report ......................................................... 112
Rešenje 7: Obraćanje HP podršci ................................................................................... 112

Rešavanje problema u vezi sa ubacivanjem stranica ...................................................................... 114
Rešavanje problema sa kopijom ...................................................................................................... 116

Nijedna kopija ne izlazi .................................................................................................... 116
Kopije su prazne .............................................................................................................. 116
Dokumenti nedostaju ili su izbledeli ................................................................................. 117
Veličina je smanjena ........................................................................................................ 117
Kvalitet kopije je loš ......................................................................................................... 117
Oštećenja kopiranja su vidljiva ........................................................................................ 118
Štampač štampa pola stranice, zatim izbacuje papir ....................................................... 119
Nepodudaranje papira ..................................................................................................... 119

Rešavanja problema skeniranja ....................................................................................................... 120

Skener ništa nije uradio ................................................................................................... 120
Skeniranje traje predugo .................................................................................................. 120
Deo dokumenta nije skeniran ili nedostaje tekst .............................................................. 121
Nije moguće urediti tekst ................................................................................................. 121
Pojavljivanje poruka o greškama ..................................................................................... 122
Kvalitet skenirane slike je loš ........................................................................................... 122
Oštećenja skeniranja su vidljiva ....................................................................................... 124

Rešavanje problema sa faksom ....................................................................................................... 125

Testiranje faksa nije uspelo ............................................................................................. 125

Test hardvera faksa nije uspeo ....................................................................... 126
Test „Faks povezan sa aktivnom telefonskom utičnicom u zidu“ nije uspeo . 126
Test „Telefonski kabl povezan sa odgovarajućim portom na faksu“ nije
uspeo .............................................................................................................. 127
Test „Korišćenje odgovarajućeg tipa telefonskog kabla sa faksom“ nije
uspeo .............................................................................................................. 127
Test „Otkrivanje pozivnog tona“ nije uspeo ................................................... 128
Test „Stanje linije faksa“ nije uspeo ............................................................... 129

Ekran uvek prikazuje „Slušalica je podignuta“ ................................................................ 130
Štampač ima problema sa slanjem i prijemom faksova ................................................... 130
Štampač ima probleme sa ručnim slanjem faksa ............................................................ 132
Štampač ne može da prima faksove, ali može da ih šalje ............................................... 132
Štampač ne može da šalje faksove, ali može da ih prima ............................................... 133
Tonovi za faks se snimaju na mojoj sekretarici ............................................................... 134
Telefonski kabl koji sam dobio/la uz štampač nije dovoljno dugačak .............................. 134
Faksovi u boji se ne štampaju ......................................................................................... 134
Računar ne može da prima faksove („Faks na računar“ i „Faks na Mac“) .................... 135

Rešavanje problema u vezi sa korišćenjem Veb usluga i HP Veb lokacija ...................................... 136

x

SRWW

background image

Rešavanje problema pri korišćenju Veb usluga ............................................................... 136
Rešavanje problema korišćenjem HP Veb lokacija ......................................................... 137

Rešavanje problema sa memorijskim uređajem .............................................................................. 138

Štampač ne može da pročita memorijski uređaj .............................................................. 138
Štampač ne može da pročita fotografije sa memorijskog uređaja ................................... 138

Rešavanje problema sa mrežom ...................................................................................................... 139

Rešavanje problema sa Ethernet mrežom ...................................................................... 139
Rešavanje problema sa bežičnom mrežom ..................................................................... 139

Rešavanje osnovnih problema u vezi sa bežičnom mrežom .......................... 140
Napredno rešavanje problema u vezi sa bežičnom mrežom .......................... 141

1. korak: Uverite se da je računar povezan sa mrežom ................. 142
2. korak: Uverite se da je štampač povezan sa mrežom ................ 143
3. korak: Uverite se da računar nije povezan preko virtuelne
privatne mreže (VPN) ..................................................................... 144
4. korak: Uverite se da je štampač na mreži i da je spreman ......... 145
5. korak: Uverite se da je HP koji ima oznaku (Mreža) podešen
kao podrazumevani upravljački program štampača (samo
Windows) ........................................................................................ 145
6. korak: Proverite da li softver zaštitnog zida blokira
komunikaciju ................................................................................... 146

Posle rešavanja problema ............................................................................... 146

Uspostavljanje početnih vrednosti mrežnih postavki štampača ....................................... 147

Konfigurisanje softvera zaštitnog zida za rad sa štampačem .......................................................... 148
Rešavanje problema sa upravljanjem štampačima .......................................................................... 149

Nije moguće otvoriti ugrađeni Veb server ........................................................................ 149

Rešavanje problema u vezi sa instalacijom ..................................................................................... 151

Predlozi za instalaciju hardvera ....................................................................................... 151
Predlozi za instalaciju HP softvera .................................................................................. 151

Razumevanje izveštaja o statusu štampača .................................................................................... 153
Razumevanje stranice sa konfiguracijom mreže .............................................................................. 155
Održavanje glave štampača ............................................................................................................. 157

Čišćenje glave štampača ................................................................................................. 157
Poravnavanje glave štampača ......................................................................................... 158

Deinstaliranje i ponovno instaliranje HP softvera ............................................................................. 160
Uklanjanje zaglavljenih papira .......................................................................................................... 161

Uklanjanje zaglavljenih papira ......................................................................................... 161
Izbegavanje zaglavljivanja papira .................................................................................... 163

Dodatak

A Tehničke informacije ...................................................................................................................... 165

Informacije o garanciji ...................................................................................................................... 166

Hewlett-Packard izjava o ograničenoj garanciji ............................................................... 166

SRWW

xi

background image

Informacije o garanciji za kertridž sa mastilom ................................................................ 166

Specifikacije štampača ..................................................................................................................... 168

Fizičke specifikacije ......................................................................................................... 168
Funkcije i kapaciteti proizvoda ......................................................................................... 169
Specifikacije procesora i memorije .................................................................................. 169
Sistemski zahtevi ............................................................................................................. 169
Specifikacije mrežnog protokola ...................................................................................... 169
Specifikacije ugrađenog Veb servera .............................................................................. 170
Specifikacije papira .......................................................................................................... 170

Razumevanje specifikacija za podržane papire .............................................. 170

Razumevanje podržanih veličina .................................................... 170
Razumevanje podržanih tipova i težina papira ............................... 173

Postavljanje minimalnih margina ..................................................................... 173
Uputstva za štampanje sa obe strane stranice ............................................... 175

Rezolucija štampanja ....................................................................................................... 175
Specifikacije kopiranja ..................................................................................................... 175
Specifikacije faksa ........................................................................................................... 176
Specifikacije skeniranja ................................................................................................... 176
Specifikacije Veb usluga .................................................................................................. 177

HP ePrint ......................................................................................................... 177
Printer Apps (Aplikacije za štampače) ............................................................ 177

Specifikacije HP Veb lokacije .......................................................................................... 177
Specifikacije o zaštiti životne sredine .............................................................................. 177
Električne specifikacije ..................................................................................................... 178
Specifikacije za emitovanje zvuka ................................................................................... 178
Specifikacije memorijskih uređaja .................................................................................... 178

USB fleš diskovi .............................................................................................. 178

Informacije o propisima .................................................................................................................... 180

Regulatorni broj modela ................................................................................................... 180
FCC izjava ....................................................................................................................... 181
Obaveštenje za korisnike u Koreji ................................................................................... 181
Izjava o VCCI (Klasa B) usklađenosti za korisnike u Japanu .......................................... 182
Obaveštenje o kablu za napajanje za korisnike u Japanu ............................................... 182
Izjava o emitovanju buke za Nemačku ............................................................................ 182
GS deklaracija (Nemačka) ............................................................................................... 182
Obaveštenje za korisnike telefonske mreže u SAD: FCC zahtevi ................................... 183
Obaveštenje za korisnike telefonske mreže u Kanadi: .................................................... 184
Obaveštenje za korisnike iz evropske tržišne oblasti ...................................................... 185
Obaveštenje za korisnike telefonske mreže u Nemačkoj: ............................................... 185
Izjava o žičnom faksu u Australiji ..................................................................................... 185
Obaveštenje o propisima Evropske unije ........................................................................ 185

xii

SRWW

background image

Informacije o propisima za bežične proizvode ................................................................. 187

Izlaganje zračenju radio frekvencije ................................................................ 187
Obaveštenje za korisnike u Brazilu ................................................................. 187
Obaveštenje za korisnike u Kanadi ................................................................. 188
Obaveštenje za korisnike u Tajvanu ............................................................... 188
Obaveštenje za korisnike u Meksiku ............................................................... 189
Obaveštenje za korisnike u Japanu ................................................................ 189

Program brige o proizvodima za zaštitu životne sredine .................................................................. 190

Upotreba papira ............................................................................................................... 190
Plastika ............................................................................................................................ 190
Listovi sa podacima o bezbednosti materijala ................................................................. 190
Program recikliranja ......................................................................................................... 191
Program recikliranja HP inkjet opreme ............................................................................ 191
Odlaganje otpadne opreme od strane korisnika u privatnim domaćinstvima u
Evropskoj uniji .................................................................................................................. 192
Potrošnja energije ............................................................................................................ 192
Hemijske supstance ......................................................................................................... 193
Informacije o bateriji ......................................................................................................... 193

Odlaganje baterija u Tajvanu .......................................................................... 193
Pažnja za korisnike u Kaliforniji ....................................................................... 193
Odlaganje baterija u Holandiji ......................................................................... 194

RoHS obaveštenja (samo Kina) ...................................................................................... 194
RoHS obaveštenja (samo Ukrajina) ................................................................................ 194

Licence nezavisnih proizvođača ....................................................................................................... 195

Dodatak

B HP oprema i pribor ........................................................................................................................ 206

Poručivanje opreme za štampanje na mreži .................................................................................... 207
Oprema ............................................................................................................................................ 208

Kertridži sa mastilom ....................................................................................................... 208
HP papir ........................................................................................................................... 208

Dodatak

C Dodatno podešavanje faksa .......................................................................................................... 209

Podešavanje slanja faksa (paralelni telefonski sistemi) ................................................................... 210

Izbor odgovarajućeg podešavanja faksa za kuću ili kancelariju ...................................... 211
Slučaj A: Odvojena faks-linija (nema primljenih glasovnih poziva) .................................. 213
Slučaj B: Podešavanje štampača sa DSL vezom ............................................................ 214
Slučaj C: Podešavanje štampača sa PBX telefonskim sistemom ili ISDN linijom ........... 215
Slučaj D: Faks sa uslugom dodeljivanja melodije na istoj liniji ........................................ 216
Slučaj E: Deljena glasovna/faks-linija .............................................................................. 217
Slučaj F: Deljena glasovna/faks-linija sa govornom poštom ............................................ 218

SRWW

xiii

background image

Slučaj G: Faks-linija deljena sa računarskim modemom (bez primljenih glasovnih
poziva) ............................................................................................................................. 219

Podešavanje štampača sa računarskim pozivnim modemom ........................ 220
Podešavanje štampača sa računarskim DSL/ADSL modemom ..................... 221

Slučaj H: Deljena glasovna/faks-linija sa računarskim modemom .................................. 222

Deljena glasovna/faks-linija sa računarskim pozivnim modemom .................. 222
Deljena glasovna/faks-linija sa računarskim DSL/ADSL modemom ............... 224

Slučaj I: Deljena glasovna/faks-linija sa sekretaricom ..................................................... 226
Slučaj J: Deljena glasovna/faks-linija sa računarskim modemom i sekretaricom ............ 227

Deljena glasovna/faks-linija sa računarskim pozivnim modemom i
sekretaricom .................................................................................................... 227
Deljena glasovna/faks-linija sa računarskim DSL/ADSL modemom i
sekretaricom .................................................................................................... 229

Slučaj K: Deljena glasovna/faks-linija sa računarskim pozivnim modemom i govornom
poštom ............................................................................................................................. 231

Podešavanje serijskog tipa faksa ..................................................................................................... 233
Testiranje podešavanja faksa ........................................................................................................... 234

Dodatak

D Podešavanje mreže ....................................................................................................................... 235

Podešavanje štampača za bežičnu komunikaciju ............................................................................ 236

Pre nego što počnete ....................................................................................................... 236
Podešavanje štampača na bežičnoj mreži ...................................................................... 237

Podešavanje štampača pomoću HP softvera štampača ................................. 237
Podešavanje štampača pomoću čarobnjaka za podešavanje bežične
mreže .............................................................................................................. 237
Podešavanje štampača pomoću WiFi zaštićenog podešavanja (WPS) .......... 237

Da biste štampač povezali pomoću metoda komandnog
dugmeta .......................................................................................... 238
Da biste štampač povezali pomoću metoda PIN koda ................... 238

Podešavanje štampača pomoću ugrađenog Veb servera (EWS) ................... 239

Promena tipa veze ........................................................................................................... 239

Prelazak sa Ethernet veze na bežičnu vezu ................................................... 240
Promena iz USB veze u bežičnu vezu ............................................................ 240
Prelazak sa bežične veze na USB ili Ethernet vezu ....................................... 240

Testiranje bežične veze ................................................................................................... 240
Uputstva za obezbeđivanje bezbednosti na bežičnoj mreži ............................................ 241

Pregled bezbednosnih postavki ...................................................................... 241
Dodavanje hardverskih adresa u bežični ruter (MAC filtriranje) ...................... 241
Ostala uputstva za bezbednost bežične veze ................................................. 242

Uputstva za umanjivanje smetnji na bežičnoj mreži ........................................................ 242

Promena osnovnih postavki mreže .................................................................................................. 243

xiv

SRWW

background image

Prikaz i štampanje postavki mreže .................................................................................. 243
Uključivanje i isključivanje bežičnog radija ...................................................................... 243

Promena naprednih postavki mreže ................................................................................................. 244

Podešavanje brzine veze ................................................................................................. 244
Prikaz IP postavki ............................................................................................................ 244
Promena IP postavki ........................................................................................................ 244
Uspostavljanje početnih vrednosti postavki mreže .......................................................... 245

HP bežično direktno štampanje ........................................................................................................ 246

Uključivanje HP wireless direct štampanja ...................................................................... 246
Štampanje sa mobilnog uređaja omogućenog za bežičnu vezu ...................................... 247
Štampanje sa računara omogućenog za bežičnu vezu ................................................... 247

Štampanje sa računara omogućenog za bežičnu vezu (Windows) ................ 247
Štampanje sa računara omogućenog za bežičnu vezu (Mac OS X) ............... 248

Dodatak

E Alatke za upravljanje štampačima ................................................................................................. 249

Toolbox (Windows) ........................................................................................................................... 250

Otvorite Toolbox .............................................................................................................. 250

HP Utility (Mac OS X) ....................................................................................................................... 251

Da biste otvorili HP Utility ................................................................................................ 251

Ugrađeni Veb server ........................................................................................................................ 252

Osnovni podaci o kolačićima ........................................................................................... 252
Da biste otvorili ugrađeni Veb server ............................................................................... 252

Dodatak

F Kako da? ........................................................................................................................................ 254

Dodatak

G Greške (Windows) ......................................................................................................................... 255

Memorija faksa je puna .................................................................................................................... 257
Nije moguće uspostaviti vezu sa štampačem .................................................................................. 258
Ponestaje mastila ............................................................................................................................. 259
Problem sa kertridžom ..................................................................................................................... 260
Zamena kertridža sa mastilom ......................................................................................................... 261
Nepodudaranje papira ...................................................................................................................... 262
Nije moguće pomeriti bazu kertridža ................................................................................................ 263
Zaglavljeni papir ............................................................................................................................... 264
Štampaču je ponestalo papira .......................................................................................................... 265
Štampač je van mreže ...................................................................................................................... 266
Štampač je pauziran ......................................................................................................................... 267
Nije uspelo štampanje dokumenta ................................................................................................... 268
Otkazivanje štampača ...................................................................................................................... 269
Vrata ili poklopac su otvoreni ........................................................................................................... 270

SRWW

xv

background image

Instaliran je prethodno korišćeni kertridž sa mastilom ...................................................................... 271
Kertridži sa mastilom su ispražnjeni ................................................................................................. 272
Otkazivanje kertridža sa mastilom .................................................................................................... 273
Nadogradnja opreme za štampač .................................................................................................... 274
Nadogradnja opreme za štampač je uspela ..................................................................................... 275
Problem prilikom nadogradnje opreme za štampač ......................................................................... 276
Instalirani su kertridži sa mastilom koji nisu HP ............................................................................... 277
Korišćenje originalnih HP kertridža ima svojih prednosti .................................................................. 278
Saveti za falsifikovane kertridže ....................................................................................................... 279
Otkriven je korišćeni, ponovo napunjeni ili falsifikovani kertridž ....................................................... 280
Korišćenje SETUP kertridža ............................................................................................................. 281
Nemojte koristiti SETUP kertridže .................................................................................................... 282
Pri pokretanju nema dovoljno mastila .............................................................................................. 283
Koristi samo crno mastilo? ............................................................................................................... 284
Koristi samo mastilo u boji? .............................................................................................................. 285
Nekompatibilni kertridži sa mastilom ................................................................................................ 286
Otkazivanje senzora za mastilo ........................................................................................................ 287
Upozorenje senzora mastila ............................................................................................................. 288
Problem sa pripremom štampača .................................................................................................... 289
Kertridžu sa bojom je ponestalo mastila ........................................................................................... 290
Kertridžu sa crnom bojom je ponestalo mastila ................................................................................ 291
Otvoren poklopac automatskog mehanizma za ubacivanje dokumenata ........................................ 292
Problem sa sistemom mastila .......................................................................................................... 293

Indeks

............................................................................................................................................................... 294

xvi

SRWW

background image

1